Algemene informatie


Het was begin 2013 toen het onderwerp elfstedentocht zeilen ter sprake kwam in een telefoongesprek. Omdat aan beide kanten van de lijn direct enthousiast gereageerd werd moest het mar 'oan gean'. Wat het nog leuker maakte was het nieuws dat binnen afzienbare tijd de volledige route bevaarbaar zou zijn. Na enig speurwerk op google kwamen wij er al snel achter dat de elfstedentocht wel vaker gezeild is maar die tochten gingen meestal via de 'gemakkelijke weg'. Via de grote wateren, soms zelfs het IJselmeer, werd tot aan het bebouwde kom bord toegevaren. De Luts werd meestal omzeild via de Rakken en het Heegermeer en de noordelijke route over de blikvaart is voor polyvalken waarschijnlijk nog maagdelijk gebied. Er waren er zelfs een paar die niet tegen de stroom op konden en toen de motor maar starten. Omdat de Noordelijke route pas vanaf mei 2013 open is zijn wij van plan de tocht dan gelijk maar eens helemaal te zeilen. Helaas kwamen wij er al snel achter dat het traject Harlingen - Franeker niet bevaarbaar gemaakt wordt. Daar zitten nog een aantal dammen in en ook de A31 gaat er dwars door heen. Daar mag zelfs in de strengste winters nog gekluund worden want de regering was slechts bereid tot het aanleggen van een schraal voetgangerstunneltje. Op vrijdag 7 juni werd de eerste wilde tocht gezeild. Dokkum werd door geen enkele boot gehaald.

Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite Stichting Ramon scoort tegen kanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt